Güvenlik Etiketi

       Firma ve kurumların, ürün taklidi ve bundan dolayı uğradıkları zararı ortadan kaldırmak amacı ile kurmuş olduğumuz faaliyet alanıdır.

       Orijinal ürünleri, kopyasından, taklitlerinden, korsanlarından kolayca ayırt edilmesini sağlayan özel güvenlik ekipmanları, materyalleri, overt , covert ve forensic teknolojileri ve kullanılarak hazırlanan güvenlikli bir etikettir.

       Korsan, taklit ve kopya ürünlerin üretilmesi, izinsiz çoğaltmaların dağıtımı günümüzde tüm dünyada kabul edilen ve artan bir suçtur. Bu tip ürünlerin denetimi ve toplatılması ise oldukça maliyetli ve zordur. Pazar kaybı, marka imajının zedelenmesi, tüketicinin aldığı ürünün orijinal mi, sahte mi, kuşkusunu taşıması ise çoğu zaman maddi olarak ölçülemeyen kayıplardır. Taklit ve korsan ürünler, ambalajın üzerindeki markaya güvenerek satın alınan daha sonradan ürünün bozuk, kullanılmış yada sahte olduğunun anlaşılması ile tüketicinin uğradığı zararın telafisi için açılacak davalarda hem markayı hem de firmayı zarara uğratabilmektedir.

       Korsan ve taklitler, izinsiz ve merdiven altı üretim, kontrol dışı pazarlar, ürünün daha yüksek fiyattan satılan başka bir pazar yada ülkede dağıtımı ise firmaların markaları için yaptıkları yatırımın geri dönüşümünü azalttığı gibi, tüketicinin de markaya olan güvenine zarar vererek büyük emeklerle arttırılmaya çalışılan marka sadakatini olumsuz etkilemektedir.

       Şu an tüketici satın aldığı ürünün orijinalliğinden, aslından ayırt edilemeyecek kadar benzer taklitleri nedeniyle kesin olarak emin olamamaktadır ayrıca tüketicinin alış veriş sırasında bunu öğrenebilme yada orijinalliğini test edebilme imkanı da bulunmamaktadır. Safe Sticker, alış veriş sırasında ürünün orijinalliğini test etme imkanını enteraktif bir şekilde tüketiciye de verince kişi bundan tatmin ve keyif alacağı gibi kendi onayından da geçen ürünü diğer ürünlere tercih ederek o markanın satışını arttıracaktır.

       Firmalar, tüketicilerine yanlızca üzerinde Safe Sticker, olan ürünleri, stickeri test ettikten sonra satın almaları ve ancak üzerinde Safe Sticker, olan ürünlerin sorumluluğunun kabul edileceğini duyurması durumunda tüketici satın aldığı ürünün arkasında kayıtsız şartsız firmayı bulacağından emin olacak ve üzerinde Safe Sticker, olmayan diğer markaların benzer ürünlerine, sizin ürününüzü tercih edecektir.

       Safe Stickerın alt ve üst yüzeyindeki güvenlik önlemlerine üretim aşamasında firma ve PRODOSAFE yetkililerince karar verilecektir. Bu güvenlik önlemleri, sadece o markaya özel logo, şekil, renk, kalite ödülü veya marka ismi gibi tüketicinin dikkatinin en çok yoğunlaşması istenen herhangi bir noktaya işaret edecektir.

       Bunun yanı sıra belirtilmesi zorunlu, son kullanma ve üretim tarihi gibi tüketici için hayati önemi olan bilgilerin tahrifata uğrama riskini minimuma indirir. Bu da markanın imajına ve güvenirliliğine doğrudan katkı yapacaktır.

       Ayrıca ürününüzün yada ambalajınızın üzerindeki bu güvenlik elemanı belirli periyotlarla olası taklitlerini engellemek amacı ile bir önceki ile tutarlı bir şekilde farklı versiyonları ile değiştirilecektir. Buna ek olarak değişen etiketler çeşitli uygulamalarla pazarlama faaliyetinin bir enstrumanı halinde de kullanılabilmektedir.

       Tüm markalar ve ürünler güvenliğe, korunmaya ve güvenirliliğe ihtiyaç duyar. PRODOSAFE, ürüne özel geliştirdiği taklit edilemeyen yada taklitlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlayacak, ürüne ve firmaya özel güvenlik önlemleri ile markanızı korur.

       Firmalar sahtecilik ve kaçakla uğraşmak gibi zahmetli bir denetim faaliyetini Safe Sticker sayesinde çok düşük maliyetlere yapabileceklerdir. En etkin kontrol mekanizması olan nihai tüketiciyi ilgi çekici bir mekanizmayla gönüllü olarak denetim faaliyetine dahil etmiş olacaktır.

       Bu sayede hem tüketici satın aldığı üründen emin olacak hem de üretici kaybettiği pazarı geri kazanacaktır.

       PRODOSAFE, firma ve ürünün özellikleri dağıtım ve pazarlaması ile ilgili yapacağı kapsamlı araştırmalardan sonra o ürün ve marka için en uygun güvenlik ekipmanını ve çözümü sizinle paylaşacaktır veya size özel bir çözüm üretecektir.

       Tüketicinizin, ürününüzün kopya, taklit ve korsanlarından ayırt etmesi için gerekli bilgiyi, ne şekilde kontrol ve test edeceklerini, ürünün veya ambalajın üzerinde neye bakması gerektiği konusunda bilgi verin. Böylece tüketicilerin akıllarında ürünün orijinalliğinden doğacak kuşkuları ortadan kaldırın.

       Safe Sticker ürünün değer zincirinin, katma değeri en yüksek halkalarından biri olacaktır. Sektöründe farklı, ilk ve lider olmayı hedefleyen firmalar Safe Sticker’ ı kullanmayı ilk tercih edecek olanlardır.

www.securikett.com

Site Haritası
2012-2013 KS Güvenlik Çözümleri Önlemleri Ve Baskı Sanayi Ltd. Şti Tüm Hakları Saklıdır.